Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu a možnost získání nového či udržení stávajícího zaměstnání s možností doplnit si profesní zkušenosti přímo v prostředí firmy. Firmy pak tímto způsobem mohou najít nové zaměstnance, které v rámci projektu zaškolí a následně jim mohou nabídnout pracovní místo.

CÍLOVÉ SKUPINY

 • osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu práce mimo absolventy;
 • osoby evidované jako zájemci o zaměstnání na úřadu práce mimo absolventy, které jsou zapojeny na trhu práce pouze na základě dohod konaných mimo pracovní poměr;
 • osoby ve věkové kategorii 50+;
 • osoby po mateřské/rodičovské dovolené připravující se na vstup na trh práce;
 • osoby s nízkou úrovní kvalifikace (základy vzdělání, základní vzdělání, střední vzdělání bez výučního listu, střední vzdělání s výučním listem s délkou studia 2 roky).

 

 VÝHODY PLYNOUCÍ Z ÚČASTI V PROJEKTU

 • možnost nástupu do zaměstnání po skončení vzdělávání praxí u poskytovatele (nárok na vznik pracovního poměru však účastníkovi nevzniká);
 • možnost individuálního nastavení docházky na vzdělávání praxí;
 • čerpání výhod plynoucích z projektu – FDV hradí výdaje na cestovné a ubytování, případně další výdaje vyplývající ze šablony;
 • v případě dodržení podmínek stanovených Smlouvou uhradí FDV v rámci projektu fixní náklady na vzdělávání praxí poskytovateli za účastníka vzdělávání praxí.
 • zvýšení konkurenceschopnosti na pracovním trhu;
 • navázání kontaktů;
 • propojení teorie s praxí – nové znalosti a zkušenosti ze specifického oboru;
 • odborný dohled proškoleného mentora;
 • získání Certifikátu o absolvování vzdělávání praxí (dále jen „Certifikát“);

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

Na konci realizace vzdělávání praxí vystaví poskytovatel účastníkovi fakturu za fixní náklady na vzdělávání praxí, a to přesně ve výši dané Smlouvou. Účastník je následně povinen zajistit doručení originálu Žádosti o úhradu fixních nákladů na vzdělávání praxí společně s kopií faktury za fixní náklady na vzdělávání praxí konzultantovi FDV. Faktura je, za předpokladu dodržení veškerých podmínek stanovených Smlouvou a tímto manuálem, uhrazena poskytovateli za účastníka ze strany FDV. V rámci projektu je účastníkovi možno uhradit také výdaje na cestovné a ubytovaní.

Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791