Cílem výzvy je podpořit další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené jak na odborné, tak na klíčové dovednosti v oblastech IT, jazykové vzdělávání, soft skills a manažerské dovednosti, legislativa, daně a účetnictví atd. Dotace je poskytována na externí vzdělávací aktivity, interního lektora a dále v podobě mzdového příspěvku, přičemž na každou oblast vzdělávací aktivity je stanoven limit plnění.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Podnikatelské subjekty a OSVČ se zaměstnanci. Projekt je orientován na vzdělávání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pro účely podpory dalšího profesního vzdělávání připravil Řídící orgán celkem 7 oblastí vzdělávání, ke kterým jsou stanoveny jednotky a jednotkové náklady.

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Specializované IT
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy
 • Technické a jiné odborné vzdělávání
 • Interní lektor

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

 • Minimální výše dotace musí být alespoň 0,5 mil. Kč.
 • Žadatel si tvoří komplexní vzdělávací projekt, který podává do OP Zaměstnanost. Příjem žádostí probíhá od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016.
 • Režim financování projektu je dán metodou jednotkových nákladů. Poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady.
 • Výše podpory není vázána na objem realizátorem vynaložených prostředků.

Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791