Alavia Education s.r.o. vám přináší vzdělávací a motivační kurzy, semináře a realizaci konferencí. Jsme společnost, která využívá moderních metod vzdělávání. Od svého založení se zaměřujeme na potřeby klientů, tak aby školení pro zaměstnance nebylo ztraceným časem. Snažíme se vždy maximalizovat přínos pro účastníky našich kurzů.

 

Naším firemním mottem je čínské přísloví „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím.“ Chceme se stát pro své klienty partnerem na cestě k celoživotnímu vzdělávání.

 

Otevřené kurzy

 Předcházejte bitvám generací na pracovišti aneb jak na generační rozdíly

Seminář si klade za cíl posluchače uvést do problematiky generačních sporů a pomoci mu lépe pochopit potřeby a pohnutky jednotlivých věkových skupin.  

 Přípravný kurz k autorizované zkoušce chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz je určen zájemcům o vykonání autorizované zkoušky, kteří potřebují získat Osvědčení k výkonu profese a jsou vázáni časově.

 Etiketa telefonní a e-mailové komunikace

Seminář je určený všem, kteří komunikují s klienty, úřady a veřejnými institucemi a využívají k tomu služební e-mail a telefon.

 Sketch – efektivní design aplikací a webů

Sketch je vektorový grafický editor, který s sebou nenese žádné zlozvyky a zažité nepříjemnosti jako konkurenční aplikace. Je vhodný pro tvorbu wireframe, webdesignu i appdesignu.

 Interní audit GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které bylo přijato v dubnu 2016 a nabude účinnosti 25. května 2018. 

 Home staging -příprava domu, bytu či kanceláře k prodeji

V rámci kurzu se účastníci seznámí se základy interiérového designu. Zajímá Vás jak uspořádat Vaši prodejnu nebo kancelář? Naučíte se, jak vybrat správné doplňky a jak je správně použít.

 Profesionální lektor

Jedná se o pokračování školení lektorů seznámením se základními principy lektorského povolání. Seznámí s komplexním přístupem k andragogice a volbou vhodných metod práce s účastníky. Provede přípravu na zpracování samostatného seminárního bloku a jeho trénink formou volné zpětné vazby nebo videotréninku.

Základy BOZP pro podnikatele a jejich zástupce

V současné době není plně doceněn význam BOZP a mnoho zaměstnavatelů, firem a podniků tuto problematiku podceňují, nevnímají, že prováděním svých pracovních činností vykonávají zároveň činnosti, k nimž jsou potřebné znalosti, případně způsobilost. Seminář poskytne základní informace k BOZP včetně přehledu současně platných předpisů.

 Novinky a specifika českého pravopisu

Výuka se bude zaměřovat zejména na novinky v oblasti českého jazyka. Cílem kurzu bude oslovit veřejnost, která má zájem vzdělávat se v oblasti pravopisu. Kurz je vhodný zejména pro lidi, kteří přichází do styku s pravidly českého jazyka ve výkonu svého povolání. Pravidla se v českém jazyce mění poměrně často, vyskytuje se spousta novinek, které lidem nejsou známé. Jedná se o intenzivní jednodenní kurz, kde se účastníci dovědí to, co jim doposud nebylo známo.