slide-02


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s projektovým řízením, jeho nástroji a technikami. Díky praktickému cvičení pomoci účastníkům kurzu pohotově řešit problémy, eliminovat rizika a motivovat projektové týmy, přičemž komplexním cílem je zvýšit celkovou efektivitu projektového řízení.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Projektové řízení je soubor činností, které je nutno naplánovat a realizovat v požadovaném čase a s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Kurz vás seznámí s problematikou projektového řízení a hlavními činnostmi projektového manažera či vedoucího projektu a dalších členů projektového týmu.

Obsah

 • Definice projektu
 • Nástroje a techniky projektového řízení
 • Fáze projektu (plánování, realizace, ukončení a vyhodnocení projektu)
 • Plánování a řízení rizik
 • Řešení konkrétních problémů při realizaci projektu
 • Budování, spolupráce a motivace projektových týmů
 • Počítačová podpora projektového řízení

Předpoklady

Kurz je vhodný především pro projektové manažery, vedoucí projektů a další členy projektových týmů.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Práce na PC
 • Cvičení
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Koučink
 • Zpětná vazba
 • Sebereflexe