Naše kurzy osobního rozvoje

Vedení lidí a motivace

Kurz je určen nejen všem manažerům a vedoucím pracovníkům, ale i podnikatelům a komukoliv, kdo pracuje s lidmi a vede lidi. Je vhodný jak pro toho, kdo se již v manažerské či ve vedoucí pozici pohybuje delší dobu, tak i těm, kteří byli do této pozice postaveni nově. Jedná se o vzdělávací kurz, který je úzce navázán na praxi.

Vedení lidí a jejich motivace je dovednost, kterou si lze dobře osvojit, pokud máme dostatek informací a jsme ochotni řídit se určitými zásadami.

Profesionální písemná komunikace

Cílem kurzu je seznámit účastníky s úskalími normy ČSN 01 6910 (2014) a dalšími normami souvisejícími s profesionální elektronickou komunikací. Formou procvičování a aplikací pravidel je dovést k jistotě při aplikaci v denní praxi.

 Manažerské dovednosti

Kurz vás zasvětí do základů koučování a odhalí vám možnosti, které přispějí k dosahování lepších výsledků. Na kurzu si osvojíte zákonitosti koučování tak, abyste je mohli neprodleně uplatnit ve své manažerské praxi. Objevíte nový postoj k osobním a profesním cílům.