slide-02-2


Cíl vzdělávání

Absolvent kurzu získá ucelený pohled na podnikové finanční řízení a podnikovou ekonomiku. Prohloubí si znalost obsahu základních ekonomických kategorií, osvojí si pojmy finančního řízení a podnikové ekonomiky, seznámí se se základy hodnocení majetkové a finanční situace podniku. Zvýší svoji jistotu při komunikaci s účetními, ekonomickými a finančními pracovníky.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Štíhlou výrobu v našem poradenském pojetí chápeme jako horizont, k němuž v organizaci postupujeme uplatňováním celé řady metod a nástrojů a vidíme je vždy firemní perspektivou.

Obsah

 • Filosofie Lean, Lean Six Sigma a Toyota systém
 • Proč implementovat LEAN
 • Fáze implementace LEAN
 • Základní koncepty Leanu (přidaná/nepřidaná hodnota, tok hodnot, eliminace plýtvání apod.)
 • Nejdůležitější nástroje LEAN
 • Co podporuje Lean Management
 • Lean Management a proces – týmové zlepšování procesu

Předpoklady

Program je připraveny pro zaměstnance nižšího a středního managementu společnosti, které se rozhoduji Lean implementovat nebo již implementuji.

Časový plán

Celkem 2  výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Interaktivní výklad s diskuzí, ­případové studie, manažerské hry, modelové situace, cvičení, brainstorming, skupinová práce. Zpětná vazba a doporučení pro další práci od lektora/kouče.

Techniky

 • Teorie a vysvětlení
 • Nácviky a simulace situací
 • Nácvik poskytování zpětné vazby
 • Zkouška a nácvik rozhovorů se zaměstnancem
 • Simulace situací, nácviky