slide-02-2


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je rozeznat špatné postupy v komunikaci s různými typy lidí, naučit se předcházet negativním situacím ve vyjednávání a osvojit si správné vzorce komunikace a pozitivně rozvíjet osobnost.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Transakční analýza rozebírá komunikaci z hlediska podnětu a následné reakce, pracuje s dynamikou a typem osobnosti v intelektuální a emocionální rovině, rozlišuje ego-stavy a životní scénáře.

Obsah

 • Podstata mezilidské komunikace
 • Typologie osobnosti
 • Základní pojmy transakční analýzy
 • Životní scénář a ego-stavy
 • Zásady správné komunikace
 • Odstranění komunikačních bariér
 • Konflikty – předcházení
 • Konflikty – řešení
 • Komunikační styly
 • Příležitosti a doporučení
 • Nácvik správných vzorců komunikace

Předpoklady

Kurz je určen pro všechny, kteří na svých pozicích přicházejí do kontaktu s lidmi a potřebují vylepšit své komunikační dovednosti.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Moderovaná diskuse, brainstorming
 • Skupinová cvičení
 • Názorné ukázky nejčastějších překážek v komunikaci
 • Praktický nácvik modelových situací