slide-03-2


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je naučit účastníky motivovat a vést své podřízené ve výrobních společnostech ke kvalitnějším výkonům a výsledkům, rozvíjet osobnosti jak své vlastní, tak i podřízených, a zvládat systematicky řešit problémové situace.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Mistr zastává ve výrobě velmi důležitou funkci. Měl by disponovat určitými dovednostmi, znalostmi, ale i zkušenostmi, a měl by mít snahu se dále rozvíjet. Náš kurz vám s tímto rozvojem pomůže. Naučí vás vést pracovníky a správně s nimi komunikovat takovým způsobem, aby byla zajištěna produktivita ve výrobě, a aby výroba probíhala bezproblémově a také kvalitně.

Obsah

 • Úlohy a role mistra ve výrobní společnosti
 • Možnosti rozvoje mistra
 • Postavení mistra v pracovním kolektivu
 • Práce se skupinou a vedení k lepším výsledkům
 • Budování vztahů a podpora rozvoje zaměstnanců
 • Řízení výkonnosti, zpětná vazba a kritika
 • Hodnocení podřízených a motivace
 • Vedení technické dokumentace a základy pracovního práva
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Praktický nácvik řešení reálných problémů

Předpoklady

Kurz je určen pro mistry výroby, vedoucí pracovních týmů výrobních organizací, vedoucí směn a ostatní vedoucí pracovníky, kteří jsou v úzkém kontaktu se zaměstnanci.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Diskuze
 • Cvičení
 • Případová studie
 • Hraní rolí
 • Řešení příkladů z praxe
 • Videotrénink
 • Koučink
 • Zpětná vazba
 • Sebereflexe