slide-04


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je seznámení účastníků s novými technikami projektového řízení, tak aby se mohli ve svém oboru dále úspěšně vyvíjet. Praktická cvičení pomohou účastníkům kurzu pohotově řešit problémy, eliminovat rizika a motivovat projektové týmy, přičemž komplexním cílem je zvýšit celkovou efektivitu projektového řízení.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Projektové řízení je soubor činností, které je nutno naplánovat a realizovat v požadovaném čase a s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Kurz vás seznámí s problematikou projektového řízení a pokročilými technikami a nástroji, které lze v rámci projektového řízení využívat ke zvýšení jeho efektivity.

Obsah

 • Definice projektu a zopakování základů projektového řízení
 • Pokročilé nástroje a techniky projektového řízení
 • Jak zefektivnit jednotlivé fáze projektu (plánování, realizace, ukončení a vyhodnocení projektu)
 • Plánování a řízení rizik
 • Řešení konkrétních problémů při realizaci projektu
 • Budování, spolupráce a motivace projektových týmů
 • Počítačová podpora projektového řízení
 • Nácvik nových technik – případové studie

Předpoklady

Předpokladem je základní uživatelská znalost práce s počítačem a internetem a také základní znalost práce s programem Adobe Illustrator.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Práce na PC
 • Cvičení
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Koučink
 • Zpětná vazba
 • Sebereflexe