slide-01


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je posílit dovednosti účastníků související s komunikací, obchodní a prodejní činností, což může například pomoci ke zvýšení prodeje nebo získání nových zákazníků.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Prodejní dovednosti jsou důležité pro efektivní rozvoj obchodu, plánování obchodní strategie vyhledávání nových zákazníků a rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty.

Obsah

 • Úvod do prodeje
 • Kontaktování zákazníka a budování vztahů
 • Jednotlivé fáze prodeje
 • Prodejní rozhovor
 • Obchodní schůzka
 • Asertivní řešení konfliktní situace
 • Obchodní cíle a motivace
 • Příležitosti a doporučení

Předpoklady

Kurz je určen pro obchodníky, prodejce, podnikatele, obchodní zástupce, a to pro začátečníky i mírně pokročilé ke zlepšení prodejních, obchodních a komunikačních dovedností.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Moderovaná diskuse, brainstorming
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Prezentace prodejních technik
 • Demonstrace prodejního rozhovoru
 • Praktický nácvik