slide


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je naučit účastníky s pomocí chytrého on-line marketingu získat a udržet si nové klienty/zákazníky a vytvořit tak vysoce konkurenceschopnou společnost.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Kurz vám pomůže zorientovat se v prostředí marketingu na internetu. Provede vás základy online marketingu. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat přehled v digitálních marketingových kanálech. Kurz je pro vás vhodný také v případě, že máte na starosti firemní web, nebo se zabýváte obchodní činností.

Obsah

 • Základy on-line marketingu
 • Právní rámec podnikání na internetu
 • Příprava webu (specifikace cílové skupiny)
 • Tvorba a provoz firemního webu
 • SEO – optimalizace webu pro vyhledávače
 • Marketing na sociálních sítích
 • E-mailový marketing
 • Display reklama
 • Volba vhodné agentury
 • Výpočet rentability, vyhodnocování

Předpoklady

Kurz je vhodný především pro provozovatele internetových stránek, marketéry, manažery a obchodníky.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Práce na PC
 • Cvičení
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Koučink
 • Zpětná vazba
 • Sebereflexe