slide-02-2


Cíl vzdělávání

Budete umět přednést přesvědčivou krátkou řeč, která v publiku zanechá silné emoce a povede k uskutečnění vašich cílů, naučíte se připravovat a posuzovat pitch pomocí tajného a účinného systému, poučíte se z úspěchů a neúspěchů těch nejlepších, zlepšíte své plánovací i improvizační dovednosti takovým způsobem, abyste kdykoliv dokázali vytvořit údernou pitch.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Dostáváte se do situací, kdy potřebujete rychle, efektivně a zajímavě představit váš business? Často máte na upoutání posluchače jen pár okamžiků, ať už se potkáte na rautu, ve vlaku či ve výtahu. Prvotní zájem posluchače vydrží maximálně dvě minuty, během kterých můžete získat obchodního partnera, nebo zcela ztratit jeho zájem. Této krátké prezentaci se říká elevator pitch – výtahová řeč nebo prezentace ve výtahu.

Obsah

 • Jak pracovat s krátkou prezentací
 • Jakou má strukturu
 • Jaké techniky použít k motivaci posluchače
 • Jak zakončovat směrem k budoucímu obchodu
 • Nácvik prezentací
 • Účastníci příběh zapojí, odprezentují a dostanou zpětnou vazbu.

Předpoklady

Kurz je pro všechny, kteří se chtějí naučit postavit a pronést poutavou pitch, která zůstane v paměti publika; všem, kteří se chtějí umět vyjádřit stručně, úderně, přesvědčivě, emotivně a přitom dostatečně informativně.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování a trénování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Práce na PC
 • Cvičení
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Zpětná vazba