slide


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je osvojit si asertivní chování v mezilidské komunikaci a naučit se jej správně využívat v situacích, kdy je potřeba umět se prosadit.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Umět ve správnou chvíli asertivně reagovat a využít techniky asertivní komunikace může pomoct při řešení konfliktních situacích, pomůže rozvíjet zdravé sebevědomí, schopnost umět se prosadit a vede tak k uspokojení potřeb všech zúčastněných.

Obsah

 • Co je asertivita
 • Podstata asertivní komunikace
 • Specifika a techniky asertivní komunikace
 • Asertivní řešení konfliktních situací
 • Kdy je vhodné asertivně reagovat a kdy se asertivnímu jednání raději vyhnout
 • Umět se prosadit, bránit a říct si o pomoc
 • Zlepšení sebevědomí díky asertivitě
 • Praktický nácvik asertivních technik

Předpoklady

Kurz je určen pro ty, kteří potřebují zefektivnit vyjednávání s klienty nebo kolegy, zlepšit tak své komunikační dovednosti a umět asertivně reagovat v situacích, které si to vyžadují

Časový plán

Celkem 1 výukový den = 8 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Moderovaná diskuse, brainstorming
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Praktický nácvik modelových situací
 • Zpětná vazba