Naše kurzy pro cestovní kanceláře

 Kalkulace produktů v rezervačním systému PEAR pro cestovní kanceláře

Tento kurz je určen pro ty, kteří využívají rezervační systém PEAR. Ten v rámci své komplexnosti poskytuje rovněž jednotný kalkulační model pro tvorbu kalkulace cen definovaných smluv. Umožňuje tvorbu individuálních objednávek a také současnou existenci různých verzí ceníku pro různé koncové klienty. Za jeho pomocí můžete kalkulovat různé typy slev podle nastavených pravidel, slevy procentní či individuální. V tomto kurzu se naučíte, jak s tímto produktem pracovat efektivně tak, aby vám byl při vaší práci pomocníkem.

 Ekonomické výstupy z rezervačního systému PEAR pro cestovní kanceláře

Tento kurz je určen těm, kteří využívají rezervační systém PEAR. Využijí ho především ti, kteří mají na starosti ekonomické řízení cestovní kanceláře, tvorbu různých výstupů jak pro ekonomické vedení firmy, tak například sestav pro státní správu.

 Rezervační systém STOVKA

Kurz je určen pro ty, kteří mají zakoupenu licenci rezervačního systému STOVKA a v tomto systému začínají pracovat, nebo již pracují, ale podle manuálu nedokáží efektivně řešit některé netradiční situace. Rezervační systém STOVKA zajišťuje všechny potřebné funkce, které potřebuje ke své činnosti cestovní kancelář. Systém je kompletně postaven na internetových technologiích, což umožňuje sdílet on-line data mezi samotným rezervačním systémem, webem cestovní kanceláře i případně dalšími partnery. Kurz vás naučí v tomto systému pracovat efektivněji než doposud.