Naše hard skills kurzy

 Vysokozdvižný vozík (VZV)

Kurz je určen uchazečům, kteří potřebují získat průkaz řidiče obsluhy motorových vozíků. Uchazeč absolvuje příslušný kurz a úspěšně vykoná závěrečnou zkoušku. Ta se skládá z části teoretické a praktických jízd na požadovaném typu vozíku.

 Školení CRM pro Lyoness partnerské společnosti

Interní procesy ve firmách mají mnohdy značné rezervy. Jednou z nich je nedostatečné rozšíření manažerských aktivit směřujících do oblasti „vztahů se spotřebiteli, resp. klienty“. Žádná firma nemůže dlouhodobě prosperovat bez svých spokojených a věrných zákazníků. Ale jak každým rokem uspět a dosahovat dalšího nárůstu prodeje? Náš kurz Vám ukáže, že řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) patří mezi nejdůležitější nástroje zefektivňování (nejen) obchodních aktivit firmy.

 Interní auditor ISO 9001

Školení interní auditor ISO 9001 je určeno těm, kteří jsou a nebo budou pověřeni prováděním interních auditů systému kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2012, nebo těm, kteří se chtějí jen seznámit s uvedenou normou a metodikou provádění interních auditů a rozšířit svoje znalosti.

 Analýza rizik ISO 9001

Cílem kurzu je seznámit, přesvědčit a naučit, aby se management rizik stal součástí odpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka ve firmě.

 Interní auditor ISO 14001

Stále se zvyšující tlak měřit a minimalizovat dopad vaší organizace na životní prostředí nebyl nikdy větší. Žádná organizace si nemůže dovolit zanedbat oblast vzdělávání v neustále se měnící legislativě a dynamickém prostředí.

 Interní auditor ISO 18001

Zavedení systému OHSAS 18001 zaručuje, že Váš systém řízení bezpečnosti ochrany zdraví při práci byl porovnán se standardem nejlepších praktik a shledán vyhovujícím. Tím, že byl certifikát vydán třetí stranou – akreditačním orgánem, dává zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám na vědomí, že aktivně chráníte zdraví a bezpečnost Vašich pracovníků.

 Kurz 5S

Kurz 5S vychází z pěti kroků, které vyjadřují japonská slova: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Dodržování těchto kroků, pak vede ke zlepšení hospodaření ve firmě, ke zvýšení produktivity zaměstnanců a k odstranění zbytečného plýtvání.