slide-01


Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu je naučit jeho účastníky pracovat s programem GIMP a pomocí něj upravovat fotografie, vytvářet koláže či grafické prvky pro webové stránky.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

GIMP je zkratkou anglického GNU Image Manipulation Program (GNU program pro úpravu obrázků). Jedná se o nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Účast na této vzdělávací aktivitě Vám pomůže v této oblasti především rozvíjet kreativitu a vlastní myšlení.

Obsah

 • Úvod do počítačové grafiky
 • Grafické rozhraní
 • Otevírání a načítání obrázků
 • Vytváření obrázků
 • Základní funkce a nástroje programu GIMP
 • Práce s obrázky
 • Práce ve vrstvách
 • Retušování a korekce
 • Práce s textem
 • Práce s maskou
 • Aplikace filtrů
 • Ukládání upravených obrázků

Předpoklady

Předpokladem je základní uživatelská znalost práce na počítači.

Časový plán

Celkem 3 výukové dny = 24 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní výklad lektora
 • Diskuze
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Řešení příkladů z praxe
 • Případové studie
 • Praktický nácvik
 • Koučování
 • Sebereflexe
 • Zpětná vazba