slide


Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu je naučit jeho účastníky samostatně vytvářet grafické dokumenty.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Adobe Illustrator je vektorový grafický editor. Tento kurz je tedy vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat tento program a získat tak znalosti a dovednosti z oblasti grafiky a zpracovaní textů.

Obsah

 • Úvod do programu Adobe Illustrator
 • Funkce programu Adobe Illustrator
 • Základní objekty
 • Kreslení základních tvarů
 • Práce s barvou
 • Práce s textem
 • Manipulace s objekty a práce se skupinou objektů
 • Filtry a efekty
 • Umístění obrázků
 • Výstupy programu Adobe Illustrator

Předpoklady

Předpokladem je základní uživatelská znalost práce s počítačem a internetem.

Časový plán

Celkem 3 výukové dny = 24 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní výklad lektora
 • Diskuze
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Práce na počítači
 • Případové studie
 • Praktický nácvik
 • Koučování
 • Zpětná vazba