slide-01


Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu je naučit jeho účastníky samostatně vytvářet grafické dokumenty pomocí programu Adobe Illustrator na profesionální úrovni.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

V rámci Adobe Illustrator – pokročilý kurz se naučíte pracovat s vyššími funkcemi tohoto softwaru. Vzroste efektivita Vaší práce a také dovednosti v oblasti tvorby a úpravy grafických dokumentů.

Obsah

 • Opakování základů práce s Adobe Illustrator
 • Metody pokročilé práce v Adobe Illustrator
 • Tvorba vícestránkových dokumentů
 • Modifikace křivek
 • Práce s výplněmi
 • Symboly
 • Formátování objektů
 • Práce s vrstvami
 • Speciální efekty
 • Rastrová grafika
 • Adobe Illustrator a web
 • Tvorba výstupů

Předpoklady

Předpokladem je základní uživatelská znalost práce s počítačem a internetem a také základní znalost práce s programem Adobe Illustrator.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní výklad lektora
 • Diskuze
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Práce na počítači
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Koučování
 • Zpětná vazba