Naše kurzy grafiky

 Adobe Photoshop – základní kurz

Pro úpravu fotografií se ve světě počítačů používá řada softwarových digitálních temných komor. Králem je však jeden jediný program: Adobe Photoshop.

 Adobe Photoshop – pokročilé práce

Adobe Photoshop je nejčastěji využívaný program pro úpravu fotografií v počítači. Absolvováním základního kurzu Adobe Photoshopu se naučíte, jak snadno zpracovávat fotografie na profesionální úrovni a vytvářet poutavé kompozice.

 Adobe Illustrator – základní kurz

Adobe Illustrator je vektorový grafický editor. Tento kurz je tedy vhodný pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat tento program a získat tak znalosti a dovednosti z oblasti grafiky a zpracovaní textů.

 Adobe Illustrator – pokročilý kurz

V rámci Adobe Illustrator – pokročilý kurz se naučíte pracovat s vyššími funkcemi tohoto softwaru. Vzroste efektivita Vaší práce a také dovednosti v oblasti tvorby a úpravy grafických dokumentů.

 Adobe InDesign – základní kurz

Adobe InDesign je softwarem sloužícím pro sazbu (desktop publishing). Tento kurz je proto vhodný pro všechny, kteří se chtějí seznámit s postupy používanými při sazbě jednoduchých dokumentů, a kteří se chtějí naučit s pomocí tohoto softwaru vytvářet publikace či grafické návrhy.

 Adobe InDesign – pokročilý kurz

V rámci Adobe InDesign – pokročilý kurz se naučíte pracovat s vyššími funkcemi tohoto softwaru. Vzroste efektivita Vaší práce a také dovednosti v oblasti tvorby a publikování dokumentů.

 GIMP – základní kurz

GIMP je zkratkou anglického GNU Image Manipulation Program (GNU program pro úpravu obrázků). Jedná se o nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Účast na této vzdělávací aktivitě Vám pomůže v této oblasti především rozvíjet kreativitu a vlastní myšlení.

 GIMP – pokročilý kurz

Program GIMP je vhodný zejména pro práci a úpravu fotografií, vytváření koláží a taky pro tvorbu grafických prvků pro webové stránky. Jeho součástí je práce s vrstvami, kanály, křivkami, nabízí mnoho rozšířených možností výběrů a kreslících nástrojů. Absolvování tohoto kurzu prohloubí Vaše dosavadní znalosti a dovednosti v tomto programu.