slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Rekvalifikační kurz v rozsahu 150 hodin teoretické výuky

V případě potřeby lze počet hodin teoretické výuky rozšířit.

Profil absolventa

Absolvent kurzu je připraven na samostatnou podnikatelskou činnost. Dokáže sestavit podnikatelský záměr a podnikatelský plán. Má znalosti z oblasti marketingu, práva, daňové problematiky a ekonomie.

Vzdělávací plán

  • Podnikatelský plán
  • Marketing
  • Právo v praxi podnikatele
  • Komunikační dovednosti
  • Počítač v praxi podnikatele
  • Daňová problematika a daňová evidence
  • Ekonomie

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se uskuteční písemnou formou – vypracování vlastního podnikatelského plánu, který účastník bude prezentovat před zkušební komisí.

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka