slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

v rozsahu 120 hodin teoretické výuky

v případě potřeby lze počet hodin teoretické výuky rozšířit.

Profil absolventa

Absolvent zná základy koučinku a jeho hlavní přínosy, umí používat základní nástroje a techniky koučování a vést koučovací rozhovor, rozumí základům koučinku, jeho podstatě a psychologii, pozná, ve kterých situacích lze koučink efektivně využívat, zná hlavní koučovací metody a možnosti koučování, rozezná možnosti koučinku u klientů a možnosti jejich motivace. Umí aplikovat do praxe jednotlivé metody koučinku. Ovládá marketingové techniky nezbytné pro vybudování kvalitní praxe externího kouče, zná své vlastní profesionální priority, cíle a možnosti dalšího rozvoje, zná externí prostředí koučinku a orientuje se na trhu koučů v ČR i ve světě.

Vzdělávací plán

  • Základy koučování, DUO
  • Metoda GROW
  • Struktura koučovacího rozhovoru
  • Formy koučinku
  • Role kouče a péče o klienta
  • Funkce mozku a stanovení priorit
  • Koučování projekt
  • Práce se stresem
  • Další rozvoj a vzdělávání koučů

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška bude vykonána písemnou formou. Po jejím úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci.

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka