slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

v rozsahu 80 hodin teoretické výuky

v případě potřeby lze počet hodin teoretické výuky rozšířit.

Profil absolventa

Absolvent umí řešit praktické příklady z celoročního průběhu daňové evidence, zná postupy účtování a zásady vedení daňové evidence, umí pracovat s peněžním deníkem, umí pracovat s oceňováním majetku a jeho odpisy, umí zpracovávat cestovní náhrady, stravné, mzdy a pojištění, veškerá daňová přiznání a účetní uzávěrku.

Vzdělávací plán

  • Právní úprava daňové evidence
  • Technika vedení daňové evidence
  • Evidence majetku a závazků
  • Účetní doklady
  • Deník příjmů a výdajů pro neplátce i plátce DPH
  • Souvislý příklad – deník příjmů a výdajů
  • Pomocné knihy daňové evidence
  • Inventarizace
  • Výkazy a daňová přiznání fyzických osob

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška bude vykonána písemnou formou. Po jejím úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci.

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka