slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

info@alavia.cz

tel.: +420 778 793 751


Základní informace

Jestliže se realizujete při práci s dětmi, máte již dostatek zkušeností a znalostí z praxe, jen vám chybí potřebný certifikát, abyste mohli zažádat o živnostenský list a svou činnost provozovat legálně, postačí vám vykonat pouze jednu zkoušku před autorizovanou osobou. Získané Osvědčení vám otevře dveře i k vysněné práci v mateřské školce či centru, dětské skupině, jeslích, apod. Pokud si ještě nejste jisti svými znalostmi a raději byste se připravovali ve skupině, můžete využít našich přípravných kurzů, které naleznete na našich stránkách mezi akreditovanými kurzy. Zde je již zkouška zahrnuta v ceně kurzu.

Zkoušky realizuje vzdělávací společnost Alavia Education s.r.o. na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Číslo naší autorizace je 2017/24. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Cena

  • Cena zkoušky bez společné přípravy: 5 500 Kč

(znalosti získané samostudiem – materiály zasíláme po zaplacení ceny zkoušky)

  • Cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu: 13 900 Kč

(160 hodin + zkouška)

Průběh zkoušky

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Konkrétní témata najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. Třetí člen komise zkouší první pomoc.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá: 

  • písemná část – ověření formou testu
  • ústní část, praktické předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe
  • ústní zkouška a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem

Písemná část:

Každé kritérium je ověřováno minimálně 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Každý uchazeč zpracovává jedinečný test. Alavia Education s.r.o. má k dispozici širokou škálu testových vzorů. Otázky jsou otevřené i uzavřené.

Ústní část:

Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.

Modelové situace z oblasti první pomoci: 

Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci z praxe, jejíž řešení popíše a předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

Výstupní doklady

Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Čas zkoušky

2.5 až 4 hodiny.

Termíny

V případě většího počtu uchazečů vám připravíme termín na míru!!!

19. 8. 2020              Olomouc

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka