Zážitková pedagogika

Setkali jste se již s pojmy „zážitková pedagogika“, „zážitkové vzdělávání“, nebo například „vzdělávání prožitkem“? Ať už je odpověď kladná či záporná, ráda vám k těmto termínům povím více. Ve všech případech se jedná o přístup ke vzdělávání, jež vychází z vyšší schopnosti lidské paměti vstřebávat informace, které vnímáme na základě intenzivních emocí. Principem zážitkové pedagogiky je využít zážitky/prožitky ze hry ke stanoveným pedagogickým cílům. Spojuje aspekt hry a výchovy, i když se na první pohled může jednat o aspekty značně protichůdné. Aplikace zážitkové pedagogiky podporuje rozvoj tvůrčího myšlení a postupů, aktivitu v jednání a intenzivní učení ze zážitků, místo běžného shromažďování informací. Zážitkový pedagog tedy vytváří situace, kdy předpokládá intenzivní prožitky, a následně s danými prožitky pedagogicky pracuje, což zakládá zpětnou vazbu.

Mezi další pojmy, označující tentýž směr, a s nimiž se lze v české literatuře setkat, jsou např. „výchova zážitkem“, „zážitková výchova“, „výchova dobrodružstvím“, „výchova výzvou“, apod. V anglickém prostředí označují tento směr výrazy „Experiential Education“, „Outodoor Education“, či „Adventure Education“. V německém prostředí je tento směr označován jako „Erlebnispädagogik“. Vzdělávání prožitkem lze uplatnit jak u základoškoláků, tak i u vysokoškoláků či při andragogice (vzdělávání dospělých). Zážitkovou pedagogiku lze realizovat prostřednictvím teambuildingu, outdoor trainingu, či třeba workshopu. Účastníci si ze zážitků odnášejí pro ně důležité zkušenosti a zásadním předpokladem je proces reflexe nabytých zážitků a zkušeností. V České republice je významnou institucí, která se zážitkovou pedagogikou zabývá, Prázdninová škola Lipnice.

Napsat komentář