Vliv nařízení GDPR na marketing firem

Data jsou středobodem všech marketingových kampaní. Společnosti potřebují informace o svých zákaznících k tomu, aby přímo zacílili své produkty. To je důvod proč se marketéři ptají na podrobné osobní údaje, když zákazníci používají jejich služby nebo stahují jejich produkty. Data jsou tak důležitá, že marketéři uskutečňují promoční kampaně a soutěže s cílem získat více osobních informací.

GDPR, které vstoupí v platnost 25. Května 2018, posunuje pravidla shromažďování osobních údajů. Staví spotřebitele do role správce svých osobních údajů, klade důraz na důležitost ochrany dat, vynucuje si přísnější pravidla soukromí dat a posiluje požadavky na udělování souhlasu s jejich používáním.

Mnozí marketéři na toto nařízení nejsou připraveni. Průzkum Asociace přímého marketingu zjistil, že pouze 54% respondentů očekává, že budou připraveni na zavedení nařízení v požadovaném termínu.

K dosažení souladu s nařízením GDPR by měli marketéři zvážit následující otázky:

  1. Revize existujících procesů – přestože GDPR představuje nové požadavky na ochranu dat a posiluje ty již existující, jeho koncepty a principy jsou velmi podobné jako již v současnosti existující zákony na ochranu dat. Pokud splňujete požadavky současných zákonů, máte počáteční bod, na kterém můžete stavět.

Abyste mohli zahájit přípravný program na implementaci GDPR, porovnejte požadavky nařízení s vašimi současnými opatřeními. Oblasti podstatných změn zahrnují především přístupová práva subjektů, upozornění na únik dat a potřebu kvalifikovaných zaměstnanců.

  1. Nakládání s osobními daty – Nařízení klade důraz na to, aby si firmy nezpracovávaly nebo neuchovávaly osobní data zákazníků, která nejsou nezbytně nutná. To znamená, že data mohou být shromažďována pouze za určitým účelem a uchovávána pouze po dobu, kdy plní tento účel. Toto zcela mění způsob, jakým marketéři smýšlejí o nakládání s daty, protože běženou praxí je shromáždit co nejvíce dat a použít je v případě potřeby v pozdějších fázích marketingové kampaně, popř. v kampaních příštích.

Pod nařízením GDPR budou muset marketéři znovu získat souhlas, aby mohli používat již získané údaje pro jiné účely než k těm, pro než byl souhlas již udělen.

Ujistěte se, že jsou vaši zaměstnanci připraveni

Přestože pravděpodobně máte tým nebo vyčleněnou osobu, která vaši společnost připravuje na GDPR, kdokoliv ve vaší firmě, kdo nakládá s osobními údaji, také musí znát své povinnosti. Stačí opomenutí jednoho zaměstnance při nakládání s osobními daty, aby vaše společnost porušila nařízení a čelila hrozbě vysoké sankce.

Proto by školení zaměstnanců mělo být základním prvkem zavádění nařízení GDPR ve vaší firmě.

Napsat komentář