Většina IT odborníků není připravena na nařízení GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a bude nahrazovat všechny národní zákony v jednotlivých státech Evropské unie. Podle nedávné studie online IT komunity Spiceworks pouze 36% IT profesionálů nacházejících se v EU se považuje za extrémně informované, co se týče problematiky GDPR a jeho dopadu na podnikatelské subjekty.

Přestože mezi IT profesionály v Evropské unii se obecně uznává, že je potřeba větší ochrany osobních dat (přičemž 59% z nich GDPR zcela podporuje), je potřeba se více seznámit s tím, jak nové nařízení ovlivní podnikání.

Pouze 2% ze všech dotazovaných podniků tvrdila, že jsou zcela připravena na zavedení nového nařízení do praxe. Naproti tomu 14% dotazovaných podniků nemá žádné plány na přípravu zavedení GDPR.

Mnoho organizací má ohledně nařízení pochybnosti. Hlavní obavou mezi respondenty bylo to, že kroky k zavedení GDPR jim nejsou zcela jasné. Dalšími podstatnými obavami bylo:

  1. že jejich management nerozumí dopadu GDPR
  2. že jim zavádění GDPR zkomplikuje práci
  3. obavy z postihů vyplývajících z porušení nařízení

11% respondentů se obává, že sladění všech potřebných náležitostí s nařízením GDPR bude velmi finančně náročné, navíc 42% respondentů přiznává, že pro ně není příprava na zavedení GDPR prioritou.

Napsat komentář