Univerzita v Brně chystá změnu kvůli častým nedokončeným studiím

Téměř polovina vysokoškoláků končí v České republice neúspěchem. Důvodem může být to, že studenti často během studií mění obory a hledají pro sebe ten správný. Brněnská univerzita se rozhodla nepodceňovat tuto situaci a v příštích letech vynaloží mnoho sil i peněz k tomu, aby nabídky oborů byly přehlednější a omezila se tím neúspěšnost studentů ve svém výběru oboru. Mezi zásadní novinku na brněnské univerzitě bude patřit poradenské centrum pro uchazeče i studenty prvních ročníků, které jim pomůže s výběrem správného oboru a objasní podmínky studia. Univerzita dále chce, aby absolventi snadněji našli uplatnění ve svém oboru, rozhodla se proto zřídit i nové obory, které doposud na univerzitě vyučovány nebyly. Jedná se například o kondičního trenéra, tlumočníka do znakové řeči nebo zvukového designéra. Dále by se univerzita ráda zaměřila na reakreditaci některých oborů jako například všeobecné lékařství, stomatologie, politologie nebo žurnalistika. Brněnská univerzita se tedy bude ze všech sil snažit pomoci svým studentům s uplatněním na trhu práce a s udržením se na škole až do ukončení studia alespoň bakalářskou zkouškou.

Napsat komentář