Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je specifickým programem CŽV zájmově orientovaným. Jedná se o soubor programů celoživotního vzdělávání zaměřených na vzdělávání osob v postproduktivním věku. Základním posláním univerzity třetího věku je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností osobám v seniorském věku a mezigenerační učení. Cílem těchto programů je tedy poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod. Mimo toho plní univerzita třetího věku také výraznou sociální funkci a motivuje seniory k další aktivitě. Program je určen pro lidi, kteří dosáhli důchodového věku a mají střední vzdělání s maturitou. Absolventi dostanou osvědčení o ukončení studia.

Napsat komentář