Umí mladí lidé pracovat s technologiemi?

Předpokládá se, že mladí lidé, kteří vyrůstají obklopeni digitálními technologiemi, je dokážou využít i v pracovním procesu. Realita je však mnohdy jiná. Tito lidé umí pracovat s internetem a využívat aplikace a nástroje, které běžně používají. Na druhou stranu jim však chybí základní IT dovednosti, které požaduje pracovní trh.

Ze srovnávacích průzkumů vyplývá, že Češi podceňují význam přenositelných digitálních dovedností. Podle odborníků je školní výuka v IT oblasti nedostatečná a absolventům chybí základní znalosti obecně využitelných procesů, které by mohli využít bez ohledu na pracovní pozici.

Nejproblémovější je oblast IT bezpečnosti a práce s kancelářskými programy. Neuspokojivé jsou výsledky především u Excelu, kde jen 20% lidí prokáže postačující uživatelskou úroveň.

Napsat komentář