Trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Současnost je charakteristická rychle se vyvíjejícími technologiemi a neustálými změnami. Není už tolik důležité disponovat některými druhy znalostí, které jsou schopni zaměstnanci během několika vteřin najít na internetu a pomocí něj je také distribuovat dál mezi své kolegy. Svět se mění na dynamický prostor, kde jsou úspěšní ti, kteří jsou flexibilní a mobilní. Roste také důraz na vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Uveďme si proto některé příklady současných trendů ve vzdělávání zaměstnanců:

  • Rozvíjení multiskillingu:

Dříve bylo vzdělávání zaměřeno na získání co nejvyšší úrovně znalostí a schopností pro výkon jedné pozice. Současnost kráčí směrem opačným. Existuje snaha rozvíjet v jedinci díky vzdělávání soubor znalostí a dovedností, které může uplatnit na vícero pozicích. Jedná se o tzv. multiskilling, tedy získávání multidisciplinárních či interdisciplinárních dovedností. Jestliže zanikne post, na kterém je konkrétní osoba zaměstnána, může bez problému přejít k výkonu pozice jiné. Multiskilling může být dnes v mnoha situacích a pro mnoho osob rozhodující výhodou, co se jejich budoucího pracovního života týče.

  • Just in Time vzdělávání:

Nenechte se mást, filozofie „Just in Time“ už není spojována pouze s výrobou a optimálním množstvím zásob na skladě, ale i se vzděláváním zaměstnanců. Díky Just in Time vzdělávání je schopen zaměstnavatel pružně reagovat na momentální potřeby a požadavky trhu. Základními atributy tohoto vzdělávání je rychlé přizpůsobení a flexibilita. A jak je toto zajištěno? Zaměstnanci se mohou na pracovištích účastnit workshopů, které jsou reakcí na dané potřeby a požadavky. Zaměstnanci ihned uplatňují získané znalosti a dovednosti, což je velmi efektivní.

  • Návratnost investic do vzdělávání zaměstnanců:

I když to nelze vždy úplně snadno, je pro současnou dobu charakteristická snaha o měření návratnosti investic do vzdělávání a rozvíjení zaměstnanců. Zatímco dříve byli zaměstnanci vesměs vysílání na různá školení, jejichž přínos se měřil maximálně na základě spokojenosti zaměstnance s daným kurzem, dnes se měří rozdíl mezi momentálním výkonem zaměstnance a mezi tím, jakého výkonu by měl dosahovat. Tento rozdíl je měřen kvalitativně nebo kvantitativně.

 

Výše bylo popsáno jen několik málo vybraných, doufejme že pro vás zajímavých, oblastí. S dalšími trendy ve vzdělávání zaměstnanců vás rádi blíže seznámíme zase příště…

Napsat komentář