Smart Cities

Koncept „chytrých měst“ představuje cestu za lepším životem ve městě. Využívá k tomu nejnovějších informačních, digitálních a komunikačních technologií takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi na první pohled odlišnými odvětvími, která by se v rámci koncepce Smart City měla propojit do jednoho komplexního celku.

Hlavní oblasti, kterých se vize Smart City dotkne:

  1. Doprava – chytré parkování, alternativní druhy dopravy, elektromobilita, optimalizace dopravy, sdílení dopravních prostředků, světelná signalizace, optimalizace dopravy
  2. Životní prostředí – měření emisí CO2, měření hluku, efektivita využívání elektrické energie a vody, zastoupení zelených ploch ve městech, podíl recyklovaného odpadu, odpadové hospodářství, využívání obnovitelných zdrojů
  3. Ekonomika – výdaje na výzkum a vývoj, na vzdělávání, nezaměstnanost, optimalizace nákladů
  4. Lidé – celoživotní vzdělávání, vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, sledování nejnovějších technologií, bezpečnost
  5. Bydlení – inteligentní veřejné osvětlení, chytré budovy, dostupnost služeb online, podíl plochy pro rekreační sport a volný čas
  6. Správa města – on-line dostupnost informací, vysoký podíl domácností s připojením k internetu, podpora rozvoje elektronických služeb

Hlavním cílem Smart Cities je nalézt koncept, který městům zajistí trvale udržitelný rozvoj, kvalitu života na vysoké úrovni, bezpečnost a optimální využívaní energetických zdrojů s minimálními dopady na životní prostředí.

Napsat komentář