Cílem výzvy je podpořit účast zaměstnanců v dalším profesním vzdělávání, podpořit rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců a posílit spolupráci zaměstnanců a zaměstnavatelů při zvýšení účasti dospělých na vzdělávání.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Profesní a podnikatelská sdružení (Svazy, Spolky, Hospodářská komora České republiky a Agrární komora České republiky, Profesní komory atd.)
Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací.

 

CÍLOVÉ SKUPINY

Zaměstnanci sdružených subjektů (příp. OSVČ) Zaměstnanci – pracovní smlouva, DPČ, možné zapojit i zaměstnance s místem výkonu práce mimo ČR (pokud je pracovně-právní vztah uzavřen s českou společností), jednatelé (např. se smlouvou o výkonu funkce), pracovníci ve služebním poměru.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Další vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání zaměstnanců
  • Soft-skills
  • Jazykové vzdělávání
  • Školení IT
  • Legislativa a normy
  • Daně a účetnictví
  • Interní vzdělávání prostřednictvím vlastního interního lektora
  • Vzdělávání v rámci zavádění ISO
  • Kurzy nezbytné pro výkon profese ukončené certifikací (např. školení AML pro zaměstnance bank, získání řidičského oprávnění pro řidiče)

 

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

Na každý okruh vzdělávací aktivity bude stanoven finanční jednotkový náklad a délka trvání kurzu. Každá jednotka bude mít jinou výši ceny za osobohodinu. Skutečná cena plnění není relevantní. Financování ex-post. Partnerství (i finanční) bude umožněno. Je stanovena maximální způsobilá délka kurzu, u akreditovaného kurzu je dána akreditací, u vzdělávání nutného dle předpisů a norem je způsobilá délka dle zákonného požadavku.

Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791