Projekt „Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji“

Začali jste podnikat a hromadí se Vám práce? Zvažujete přijetí nového zaměstnance, ovšem nejste momentálně v situaci, kdy byste si mohli dovolit jej náležitě finančně ohodnotit? Existuje několik projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, a na jejichž realizaci se podílí úřad práce ČR. V rámci Olomouckého kraje se jedná například o projekty: „Záruky pro mladé v Olomouckém kraji“, „Mámo, táto neseďte doma!“, či projekt „Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji“. Projekty podobného charakteru jsou realizovány i v dalších regionech. Příkladem je Moravskoslezský kraj, kde jsou v běhu např. projekty: „Záruky pro mladé“, „Rodina i práce“ či „Jdi dál! 50+ v MSK“. Tyto projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Zaměstnanost a vycházejí ze stejné myšlenky. Jejich smyslem je pomoci konkrétně definovaným ohroženým skupinám na trhu práce zvýšit možnost sebeuplatnění.

Projekt „Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji“, na nějž je tento článek blíže zaměřen, řeší nezaměstnanost osob se zdravotním postižením. Tyto osoby bývají často při hledání zaměstnání předem diskriminovány a odmítány, přesto, že by pro potenciálního zaměstnavatele mohly znamenat značný přínos. Přes snahy státu o růst zaměstnanosti těchto osob k žádným velkým změnám nedochází. Právě z tohoto důvodu je v Olomouckém kraji realizován zmíněný projekt. Cílovou skupinu představují uchazeči o zaměstnání, jež jsou osobami se zdravotním postižením dle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a současně jsou v evidenci Úřadu práce ČR – kontaktních pracovištích Krajské pobočky v Olomouci. Projekt je koncipován pro min. 200 účastníků. V rámci projektu budou uskutečňovány tyto aktivity: výběr účastníků, vstupní modul, analýza potřeb, skupinové a individuální poradenství, pracovní diagnostika, ergodiagnostika, odborná výuka, práce na zkoušku (krátkodobá forma zaměstnání), společensky účelné pracovní místo (max. na 12 měsíců) a doprovodná opatření. Tento projekt je realizován na Olomouckých pobočkách úřadu práce, konkrétně v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a Jeseníku.

Tak co Vy na to, zapojíte se do projektu, ať už z pozice zaměstnavatele či potenciálního zaměstnance?

Další projekt a jeho specifika Vám přiblížíme zase příště.

 

Zdroj:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji [online]. 2017. Dostupné z WWW: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/rip/pracujeme_s_omezenim_v_olomouckem_kraji

Napsat komentář