Projekt POVEZ II bude znovu otevřen na podzim

30. 6. 2017 byl pozastaven příjem žádostí v rámci II. výzvy projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Prostřednictvím tohoto projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na vzdělávací aktivity svých zaměstnanců, včetně proplacení mzdových nákladů po dobu školení.

Cílem projektu je zvýšit a rozšířit odborné profesní znalosti a dovednosti zaměstnanců a tím i zesílit konkurenceschopnost firem

Během prvních dvou výzev bylo již přijato 18 602 žádostí, vzdělávání absolvovalo celkem 28 753 účastníků a celková výše podpory přesahuje 454 miliónů korun.

Znovuotevření projektu POVEZ II a možnost zažádat o příspěvek bude ve III. výzvě, která je plánována na podzim tohoto roku.

Napsat komentář