Projekt „Mámo, táto neseďte doma!“ v Olomouckém kraji

Dnes Vás seznámíme s dalším projektem spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky. Projekt podporuje zaměstnanost a je realizován Úřadem práce České republiky. Cílovou skupinou jsou v tomto případě osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce ČR, kteří pečují o dítě do 15 let věku. Cílem je pomoci účastníkům projektu díky jeho jednotlivým aktivitám najít stabilní zaměstnání. To především na základě individuálního zaměření aktivit na míru jednotlivým účastníkům. V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:

 1. Výběr účastníků – realizace probíhá na jednotlivých kontaktních pracovištích v Olomouckém kraji. Na základě doporučení oddělení zprostředkování, kontaktního pracoviště, ÚP ČR budou navrhováni uchazeči o zaměstnání k účasti v projektu a budou pozvání na informační akce (představení projektu, vyplnění dotazníků, zjištění předběžného zájmu o zapojení do projektu). Na základě vyplněných dotazníků budou uchazeči o zaměstnání vybráni ke vstupu do projektu.
 2. Vstupní modul – seznámení účastníků projektu s projektem, jeho cíli, časových harmonogramem, právy a povinnostmi, podpisy Dohod o účasti v projektu atd.,
 3. Individuální poradenství – každý účastník projektu absolvuje samostatně alespoň 1 hodinu. Obsahem je řešení konkrétní situace účastníka projektu v návaznosti na jeho nezaměstnanost.
 4. Skupinové poradenství – skupinový poradenský program, jehož záměrem je získání motivace k řešení nezaměstnanosti. Obsahem jsou témata ohledně hledání zaměstnání na trhu práce, překonání ostychu, techniky sebeprezentace, aktivní hledání zaměstnání, kontaktování zaměstnavatele, příprava na příjímací pohovor atd. Aktivita je v rozsahu min. 27 hodin.

Účastník se poté může zapojit do klíčových aktivit jako jsou odborná výuka, společensky účelné pracovní místo a doprovodná opatření (jízdné, příspěvek na péči o dítě, apod.) Období realizace projektu je 1. 2. 2016 – 28. 2. 2019. Předpokládá se vytvoření 111 SÚPM a příspěvek max. 15 000 Kč měsíčně na max. 12 měsíců. Není stanovena udržitelnost ani sankce při skončení pracovního poměru.

 

Tak co, zaujal Vás tento projekt, případně splňujete kritéria vstupu? Pokud ne, nic se neděje, příště Vám přineseme informace o dalším projektu, který by už mohl být ten pravý!

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji [online]. 2017. Dostupné z WWW: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/rip/mamo_tato_nesedte_doma~

1 komentář u „Projekt „Mámo, táto neseďte doma!“ v Olomouckém kraji“

 1. Dobrý den, prosím jsem zaměstnavatel a mám sociálně enviromentální podnik přímo zde na území Olomouce. Zaměstnávám už dvě postižené osoby. Nyní mám vhodného adepta (40 let, muž, bez TP) na mnou nabízenou pracovní pozici. Odpovídá zařazení do programu: „MÁMO, TÁTO NESEĎTE DOMA!“.
  Ptám se, prosím, zda:
  Jsou ještě volná místa?
  Mohu se tedy pokusit ještě podat přihlášku do uváděného termínu 28. 2. 2019?
  Moc děkuji za Váš čas s odpovědí. V úctě, Mgr. Jan Čížek

Napsat komentář