Projde někdy zkrácený pracovní den?

Ve Švédsku zkoušeli fungovat s šestihodinovou pracovní dobou, nicméně experiment se ukázal jako příliš nákladný.

Pečovatelský dům pro seniory Svartedalens v Göteborgu zkusil dva roky mít šestihodinový pracovní den.  Zdravotním sestrám a ošetřovatelkám zkrátili pracovní dobu na šest hodin, do platů se to však nijak nepromítlo. Zaměstnanci měli garantovanou mzdu, na kterou byli zvyklí za odpracovaných 8 hodin denně. Cílem bylo zefektivnit výkon zaměstnanců na pracovišti a zároveň přispět ke zkvalitnění jejich psychického i fyzického zdraví. Jenže díky, zkrácení pracovní doby musel pečovatelský dům najmout dalších sedmnáct lidí, aby pokryl pracovní potřeby, což radnici stálo více peněz.

Tento pokus poskytl pozorovatelům z celého světa spoustu důležitých informací. Studie sice ukázala, že zaměstnanci se cítili zdravější, omezila se nemocnost, byli o dvacet procent šťastnější, péče o pacienty se zlepšila a zvládali pro seniory pořádat více aktivit, ale město kvůli vysokým nákladům projekt ukončilo.

S šestihodinovým pracovním dnem experimentují ve Švédsku i jiných státech i soukromé firmy, výsledky jsou různé. Jedním z hlavních argumentů zastánců šestihodinové pracovní doby je zvýšení produktivity zaměstnanců. Produktivita a délka pracovní doby jsou tématem, které se nyní vrací s tím, jak se debatuje o tom, že v čím dál větším počtu oborů jsou lidé nahrazováni roboty, automaty či umělou inteligencí. Na jedné straně jsou argumenty o škodlivosti dlouhé pracovní doby, na straně druhé výška příjmu a kvalita života těch, kteří o práci postupně přicházejí změnou v průmyslu a službách.

Existuje řada zemí, kde týdenní pracovní doba překračuje i 50 hodin. Jednou z příčin, proč tomu tak je, je nižší produktivita pracovníků, jinde to vychází částečně i z kulturních zvyklostí. To je případ především asijských zemí, kde lidé stráví v práci daleko více času než ti v Evropě.

Ať tak či onak, reformy pracovní doby a jejího řešení zde byly odjakživa, tak uvidíme, kolik hodin budeme pracovat za pár let.

Napsat komentář