Přivýdělek při rodičovské dovolené

Vyjít s penězi při rodičovské dovolené chce někdy velkou dávku strategie a umu. I když si rodiče, ať již maminky, ale v poslední stále častěji také tátové, chtějí čas s dětmi užívat naplno, je mnohdy potřeba posílit rodinný rozpočet, provětrat si hlavu a nepřestat pracovat na svém profesním růstu. A jak se na to dívá česká legislativa?

V první řadě je potřeba uvědomit si rozdíl mezi takzvanou mateřskou dovolenou (správně peněžitou pomocí v mateřství, tedy PPM) a rodičovskou dovolenou (správně nazývanou rodičovský příspěvek). Na PPM má nárok matka prvních 28 týdnů mateřství (6-8 týdnů před porodem a posléze v prvních týdnech po porodu). PPM vyplácí OSSZ.

Po skončení PPM má pak jeden z rodičů nárok na rodičovský příspěvek. V případě, že maminka PPM nepobírá, může rodič žádat o RP hned po narození dítěte. RP pak vyplácí Odbor sociální podpory při ÚP.

Jedním z obecně rozšířených mýtů je, že pro možnost čerpat PPM musí být matka zaměstnána. Pravda je malinko jiná. Ve skutečnosti je dosažitelnost této pomoci podmíněna nemocenským pojištěním. Obvykle ho platí současný zaměstnavatel, ale lze si jej platit i samostatně. Vzhledem k poměru výše tohoto poplatku a PPM se to velice vyplatí.

Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun. Lze ho čerpat až do věku 4 let dítěte. Rodiče se v roli příjemce příspěvku mohou prostřídat.

Příjemce si může příspěvky rozprostřít podle svého. Ačkoli se maximální částka měsíčního příspěvku bude možná v příštích letech měnit, v současné době je stanovena na 11 500 korun, případně stropem 70 procent z předchozího výdělku podle vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že však rodiče většinou nemají dítě až do jeho nástupu do mateřské školy kam umístit, když by chodili do práce, volí většinou delší období s nižší poměrnou částkou.

Jak vyplývá z výše uvedených čísel, není samotný příspěvek žádné velké terno a mnohé rodiny jsou okolnostmi jednoduše dotlačeny k tomu, aby svůj rodinný rozpočet v době pobírání rodičovského příspěvku (RP) nějak podpořily.

Na co si tedy dát pozor, abyste o RP při přivýdělku nepřišli? Pro dobu práce je třeba zajistit dostatečný dohled nad dítětem, ať už někým z příbuzných, nebo některou z oficiálních institucí, kde je však u dětí do dvou let maximální možná doba využití omezena 46 hodinami měsíčně. Žádná další omezení nyní platná nejsou.

Z hlediska daňových odvodů je výhodnější, pracovat v době pobírání RP jako OSVČ. Příjem RP totiž vykrývá povinné odvody na důchodové a zdravotní pojištění, protože RP se bere jako vedlejší pracovní činnost. Peníze z přivýdělku je poté třeba zdanit v rámci podání daňového přiznání za příslušný rok. V případě přivýdělku ve formě zaměstnání je třeba mít se zaměstnavatelem sepsanou pracovní smlouvu.

Napsat komentář