Přibývá spoustu živnostníků seniorů, jaké možnosti mají.

Dvacet procent z téměř jednoho milionu živnostníků jsou důchodci. A do deseti let se jejich počet zdvojnásobí. Naopak tempo přírůstku mladých podnikatelů klesá. A tak už letos je poprvé více podnikatelů starších 61 let než mladších 36 let.

Proto Asociace malých a středních podniků a živnostníků přišla s projektem Silver Business, který jim má práci ulehčit.

Silver Business je vlastní projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který se odstartoval začátkem roku 2018. Projekt má za cíl využít potenciálu expertů, kteří již nejsou pracovně aktivní a jejich nasazení tak, aby pomohli stávajícím firmám, podnikatelům a start-upům v provozu či rozvoji, získali ocenění za prospěšnou práci, něco si přivydělali, dostali se zpět do sociálních kontaktů a případně se podíleli na vzdělávacích aktivitách.

Motivací pro projekt je nejen křivka stárnutí obyvatelstva, ale zejména start spolupráce osob 55+ s malými a středními podniky a vzdělávacími zařízeními. Hlavním cílem našeho projektu není zaměstnávání seniorů a hledání zaměstnanců, ale jejich propojování na podnikatelské bázi, čili senior-OSVČ s malými a středními podniky. Senioři mají mnoho zkušeností a znalostí z praxe, někteří ze svého působení ve větších firmách, a proto  mohou menším firmám pomoci např. s nastavením procesů (finanční řízení, řízení kvality, personalistika), které v mnohých menších podnicích funguje spíše intuitivně. Po dobu několikaměsíční spolupráce se tak podaří firmě tyto procesy nastavit a naučit se s nimi pracovat. Senior tak může být prospěšný více menším firmám či začínajícím podnikatelům najednou. Pro vzdělávací zařízení (ZŠ, SŠ, VŠ) jsou senioři velmi cenným prvkem z praxe pro velmi potřebné doplnění výuky.

Stále více lidí patří mezi seniory, kteří již nejsou pracovně aktivní a tuto novou roli těžko zvládají. Společnost a zdravotní systém o tyto lidi pečují, a snaží se jim dle možností zajistit důstojné stáří. Tento projekt ještě chce využít jejich cenných a praktických zkušeností a současně pomoci firmám řešit akutní nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Projekt Silver Business je tak desátým specifickým segmentem, na který se AMSP ČR soustředí samostatným projektem.

Napsat komentář