Povinný předškolní rok

Tento povinný rok před zahájením školní docházky se vztahuje na všechny děti, které do konce srpna dosáhnou 5 let věku. Toto platí jak pro české občany, tak i pro cizince, kteří žijí na území ČR déle jak 90 dní. Povinnost se nevztahuje pouze na děti mladší 5 let a na ty, které mají hluboké mentální postižení. Pokud je dítěti udělen odklad do povinné školní docházky, může předškolní vzdělávání zasahovat až do doby, kdy už dítě mělo být ve škole, ale není kvůli odkladu. Předškolní vzdělávání probíhá ve všední dny 4 hodiny denně. V MŠ nebývají prázdniny, tady se ale řídí pravidly ZŠ, kde prázdniny jsou. Začátek výuky stanoví ředitel, zpravidla se začíná vyučovat mezi 7 a 9 hodinou ranní.

Napsat komentář