Podnikové dětské skupiny – proč ano

Poslední dobou se s nimi roztrhl pytel. Slyšíme o nich ze všech stran. Ministerstvo práce a sociálních věcí se nyní rozhodl pro jejich podporu formou dotací. Dětské skupiny. Co to vlastně je? O co jde? Jak si takovou skupinu zřídit u nás ve firmě a kde na ni vzít peníze?

Jedná se o nový typ služby péče o dítě předškolního věku. A to již od 1 roku až do zahájení povinné školní docházky. Jde o péči v kolektivu dětí mimo domov. Dětské skupiny obecně zajišťují potřeby dětí, jejich výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků. Dětská skupina má maximálně 24 dětí, ale místa mohou být sdílená. Protože dětská skupina funguje na neziskové bázi, je pro rodiče finančně dostupná.

V posledních době rostou jako houby po dešti. Jejich zřizovatelem mohou být podle zákona o dětské skupině vedle zaměstnavatelů také nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky, ústavy, vysoké školy a církve. Výhodou pro zřizovatele jsou jasná pravidla a legislativa, možnost vytvářet nová pracovní místa, možnost dřívějšího návratu zaměstnanců z RD. Výhodou je i to, že dětská skupina je vhodná i pro mladší děti a většinou mívá menší počet dětí. Nezanedbatelná je pro zřizovatele podpora ze systémového projektu MPSV Podpora implementace dětských skupin. Dětské skupiny jsou evidovány u MPSV, což je určitou zárukou kvality.

Pro rodiče umístění dítěte v dětské skupině představuje možnost sladit rodinný a pracovní život, možnost rychlejšího návratu do práce z RD, ale i udržení si kontaktu se zaměstnáním, což bývá v některých profesích hodně důležité. Díky velikosti dětské skupiny je umožněna individuální péče výchova dle potřeb dětí. Výhody dětské skupiny lze spatřovat i v její flexibilitě a finanční dostupnosti, za každé dítě je poskytnuta rodiči sleva na dani.

Podniková dětská skupina

Brzy vyjde výzva na podporu podnikových dětských skupin. Bude proto dobré něco si o nich říct, pro případ, že byste se rozhodli jednu takovou vybudovat i u vás. Poskytovatel může být jak fyzická, tak právnická osoba, pokud je zaměstnavatelem rodiče. Může dokonce uzavřít dohodu se zaměstnavatelem dalších rodičů. Každý zaměstnavatel rád uslyší, že si může výdaje na provoz vlastní dětské skupiny vykázat jako daňově uznatelné náklady. Navíc jde o významný zaměstnanecký benefit pro zaměstnance – vytvoření nových pracovních míst, umožnění dřívějšího návratu z RD. Dětská skupina má určitý komunitní rozměr – propojuje rodiče a děti, stírá sociální rozdíly v rámci zaměstnání.

Podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v DS, a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby upravuje zákon 247/2014 Sb. o poskytování péče v dětské skupině. Upravuje poskytování služby, technické požadavky na stavby a hygienické požadavky na prostory a provoz, vznik, změnu a zánik oprávnění a evidence poskytovatelů, kontrolu, správní delikty. Hygienické požadavky dětské skupiny do 12 dětí upravuje vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí – 281/2014 Sb. Pro dětské skupiny nad 12 dětí pak vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – 410/2005 Sb. Dětská skupina nemá povinnost zajišťovat dětem stravování.

Zvažujete zřízení dětské skupiny pro vaše zaměstnance? Nevíte si rady? Můžete se obrátit na nás na info@alavia.cz a my vám pomůžeme jak s administrativou žádosti, tak s proškolením personálu.

Napsat komentář