Plánování osobního rozvoje zaměstnanců

Pro sestavení celkových plánů vzdělávání organizace je důležité zakomponovat i osobní rozvoj jednotlivých zaměstnanců. Cílem osobního rozvoje zaměstnance je zvýšení způsobilosti a tím i zlepšení výkonu práce a možný kariérní růst.

Vedoucí pracovníci, kteří takový plán sestavují, většinou ve spolupráci s personálním oddělením, by měli postupovat podle následujících kroků.

V první řadě je nutné identifikovat, co u daného zaměstnance potřebujeme rozvíjet. Tedy zanalyzovat potřeby organizace a zhodnotit dosavadní znalosti a dovednosti zaměstnance. Také je třeba přihlédnout k tomu, zda jsou školení, pro udržení kvalifikace, které je nezbytné absolvovat pravidelně.

V další fázi je dobré si určit, jakých cílů by v rámci vzdělávání mělo být dosaženo. Jaké znalosti či dovednosti chceme rozvíjet? Chystáme se zaměstnance přesunout na jinou pozici, ke které potřebuje získat způsobilost? Nebo má nastat změna v pracovních postupech, či zavedení nové technologie? Je potřeba získat nové poznatky, které souvisejí s novelizací legislativy?

V posledním kroku je vhodné stanovit, jaká by měla být obsahová náplň a realizovatelná forma vzdělávání, která povede k osobnímu rozvoji. Důležité je také nastavit určitý časový rozsah a zvážit časové možnosti zaměstnance.

Napsat komentář