Personální audit nemusí být strašák.

Lidské zdroje představují to nejcennější, co firma vůbec vlastní. Na druhou stranu ovšem také mnohdy to nejdražší – z hlediska nákladů. Jak tyto dva protiklady sladit a ujistit se, že podnik své lidi využívá skutečně efektivně k jeho i jejich spokojenosti? Odpovědí může být personální audit.
Podniky mívají problém s tím posoudit objektivně, jak dobré lidské zdroje skutečně mají a zda je využívají na maximum. V tom jim může pomoci externí personální audit. Tento pojem má řada lidí spojený s propouštěním. Jeho výsledkem ale nic takového být nemusí.
Personální audit může podnikům přinést dobrou zpětnou vazbu a odpovědi na otázky jak vlastně na tom jsou, kde mají rezervy. Personální audit a jeho relevantní výsledky mohou být jedním ze stavebních kamenů pro plánované změny v organizaci, pro realizaci nové vize a strategie s lidskými zdroji, které máme nebo které si musíme umět zajistit
Personální audit je vhodný pro firmy všech velikostí. Z pohledu moderního personálního řízení je všude co zlepšovat. Rozhodující je cíl, pro který se personální audit realizuje a následné kroky ke změnám.
Audit se může zaměřit na odborný rozvoj a vytváření optimálních podmínek pro práci a odvádění dobrého očekávaného pracovního výkonu, spravedlivě nastavený systém hodnocení, odměňování a motivaci zaměstnanců, systém řízení, firemní kulturu, vztahy mezi lidmi, budování dobrého jména zaměstnavatele.
Velmi záleží na správném stanovení cílů a priorit auditu a na metodice provedení auditu. Je potřeba pečlivě nastavit i následné kroky a opatření.
Řadě podnikatelů nemusí být myšlenka personálního auditu vůbec příjemná. Obvykle z toho důvodu, že se jim nechce nechat nikoho zvenčí nahlédnout do interních procesů společnosti. Druhým odrazujícím faktorem může být také cena. Firmy se tak mohou rozhodnout, že si personální audit provedou raději samy. To je reálné, musí ale splnit několik kritérií. Podnik musí rozhodně disponovat vlastními pracovníky, kteří k tomu mají dostatečné znalosti z HR a za sebou nějakou praxi. Měli by rovněž znát aktuální situaci a trendy v Česku. Problémem ale bývá to, že zaměstnanci jsou limitováni vnitrofiremním pohledem, to dodavatel z vnějšku ne.
Pokud by se vaše firma přece jen rozhodla pro interní audit, doporučuji nechat si vlastní zaměstnance na tuto činnost vyškolit. A to třeba i v rámci dotovaného vzdělávání společností Alavia Education s.r.o.. Obraťte se na nás včas, rádi vám pomůžeme.

Napsat komentář