Paměť

Každý z nás paměť pokládá za běžnou součást života a denně ji využívá. Co to ale paměť vlastně je, jak funguje a proč je pro nás tak důležitá? Paměť je vlastní živým organismům. Jiná věc je umělá paměť počítačů, o té však v tomto článku pojednáváno nebude. Paměť představuje schopnost získat, uchovat si a následně si vybavit informace. Existují tři na sebe navazující fáze paměti:

  1. Vštěpování – zaznamenání a uložení informace do paměti
  2. Uchování – udržení informace v paměti
  3. Vybavení si – schopnost vyhledání informace v paměti, když ji potřebujeme, schopnost reprodukce

Vštípení neboli zapamatování informace je fyziologický děj, ke kterému dochází vytvořením dočasných stop v mozkové kůře. Zapamatovat informace si můžeme úmyslně (vlastní snahou, učením) či neúmyslně (není to naším záměrem). Důležitými faktory jsou časový interval, který k zapamatování potřebujme a intenzita podnětu. Pokud je časový interval krátký, případně intenzita podnětu je nízká, nedojde k zaznamenání a uložení informace. Uchování, neboli udržení v paměti, je etapa od zapamatování, po vybavení informace. Toto uchování se odvíjí od kvality zapamatování, opakování a individuálního zájmu dané osoby. I když si to většinou nepřejeme, často zapomínáme. Je to proces, který je zapříčiněn mizením mozkových stop, utlumením zpočátku působícího podnětu, atd. Během poslední fáze, vybavení si uložených podnětů, se nám vynořují již jednou uchované informace.

Rozlišujeme tři typy paměti, a to:

  1. Senzorickou – ultrakrátká sloužící k uchování smyslových dat (např. sluchové či vizuální informace, kdy např. máme určitý obrázek pár vteřin před očima)
  2. Krátkodobou – informace postupují ze senzorické do krátkodobé paměti, přičemž její kapacita je omezena, člověk si může takto zapamatovat 5 – 9 položek
  3. Dlouhodobou – je schopna uchovat obrovské množství informací, některé i po celý život, přičemž uložení informací do dlouhodobé paměti trvá cca 30 minut

Také si občas stěžujete na špatnou paměť? Poruchy paměti přicházejí nejčastěji se zvyšujícím se věkem, ovšem nevyhýbají se ani mladším generacím. Zkuste si představit, že byste paměť neměli, neustále byste opakovali tytéž procesy a chyby, nevěděli byste, co jste dělali před minutou, nevěděli byste, kde bydlíte, kdo je vaše rodina a vaši přátelé. Člověk si to těžko dokáže představit. Paměť tedy pro živé organismy představuje základní kámen smysluplného života. Důležité je proto paměť pravidelně trénovat, a to i ve vyšším věku, abychom zamezili předčasným problémům.

Napsat komentář