Nový trend – koučink mezi kolegy

Mnoho firem se v současnosti snaží rozvíjet své zaměstnance. Souvisí to i s nízkou nezaměstnaností, kdy je obtížnější sehnat nové schopné pracovníky. Proto jsou společnosti částečně nuceni přijmout i méně kvalitní zaměstnance, které si následně sami vyškolí.

V poslední době je výrazným trendem peer-to-peer koučink, který spočívá v tom, že pracovníka, který potřebuje doplnit určité znalosti či dovednosti školí kolega, který naopak v dané oblasti vyniká. Důležité je stanovit cíl, ke kterému má koučink vést, sestavit vhodný harmonogram spolupráce a především zpětná vazba zkušenějšího kolegy na řešení vzniklých situací v praxi.

V tomto typu koučinku se navíc realizují oba kolegové, jelikož pracovník v roli kouče tak získává další uplatnění, rozvíjí se a zvyšuje se i důležitost jeho pozice.

Napsat komentář