Novela zákona o zaměstnanosti – dopad na agentury práce

Senát schválil novelu zákona o zaměstnanosti, která teď čeká na podpis prezidenta. Novela se mimo jiné dotýká i fungování pracovních agentur. Účelem novely je chránit zaměstnance v pracovněprávních vztazích a zabránit obcházení předpisů.

Prvním hlavním bodem je zavedení povinnosti agentur složit kauci ve výši 500 000 korun. Tuto kauci mají zpětně zaplatit i již zavedené agentury a to do tří měsíců od data, kdy novela nabude účinnosti. Agentury by měly složením prokázat dostatečné finanční prostředky ke garanci platu zaměstnanců.

Další změnou je omezení možnosti práce u více agentur zároveň. To by mělo vyřešit problém takzvaných seskupených agentur, které využívají toho, že pracovníky zaměstnají každý měsíc pod jinou agenturou a vyhýbají se tak zákonným povinnostem odvádět za zaměstnance sociální dávky a daně.

Třetím diskutovaným bodem je povinnost zaměstnat oprávněného zástupce na pracovní smlouvu, ne jen na dohodu, jak tomu bylo doposud. A pracovní poměr má být v rozsahu minimálně 20 hodin týdně. Navíc je požadován jednorázový poplatek 50 000 korun za povolení činnosti, které je bez časového omezení a vztahuje se i na zaměstnávání cizinců a českých pracovníků v zahraničí.

Napsat komentář