Nízká digitální gramotnost Čechů

Na trhu práce se v dnešní době počítá s jistou digitální kvalifikací. Jedná se o základní IT znalosti a dovednosti, tedy o schopnost efektivně používat počítač, internet a zpracovávat běžné dokumenty. Jde také o to, uvědomit si rizika spojené s internetem a dostatečně chránit data.

IT je velice progresivní obor a je nedílnou součástí profesního i osobního života. Jak ovšem vyplývá z nejnovějšího výzkumu mezinárodního projektu ECDL v ČR, jen 24% účastníků, kteří absolvovali zkoušky tohoto projektu, se v digitální oblasti dokážou orientovat tak, jak trh práce očekává. 36% potom dokáže plnit jednoduché úkoly a 40% je digitálně negramotných.

Tyto čísla ukazují na velmi nízkou úroveň Čechů v IT oblasti. Zaměstnavatelé jsou potom nuceni své zaměstnance dále vzdělávat.

V plánu je jistá Strategie digitální gramotnosti do roku 2020, do které by se měli zapojit zástupci projektu ECDL, ministerstvo školství a práce, krajské pobočky Úřadu práce, krajské hospodářské komory a zaměstnavatelské svazy. Spolupracovat by měla i Česká společnost pro kybernetiku a informatiku a to hlavně v oblasti středoškolského vzdělávání. Hlavním cílem této strategie je zvýšit znalosti a dovednosti v IT oblasti pro lepší uplatnění na trhu práce.

Napsat komentář