Nejpalčivější problémy českých zaměstnanců a jejich řešení pomocí nové odborové organizace

I když je v současné době v České republice rekordně nízká nezaměstnanost, zaměstnance trápí nemálo problémů. Dle průzkumu, který byl v nedávné době proveden, patří mezi hlavní problémy českých zaměstnanců tlak na nevykazování přesčasů, minimální valorizace platů, nedodržování zákoníku práce, nereálné pracovní normy i zneužívání jejich volného času.

Z pohledu zaměstnanců je potřeba tyto podmínky zlepšit a přiblížit se tak standardům Evropské unie. Je nutné reagovat na aktuální trendy společnosti, kdy zaměstnanci nechtějí podávat výkon jen pod tlakem, ale hybnou silou se pro ně stává motivace a komunikace ze strany zaměstnavatele. Takto motivovaný zaměstnanec má mnohem vyšší produktivitu, což má na firmu pozitivní vliv.

Problémy zaměstnanců řeší nově založené online Zaměstnanecké fórum, což je vlastně nová forma zaměstnaneckých odborů, jejíž členové získají odbornou právní podporu a profesionální tým, který bude vyjednávat se zaměstnavatelem. Vytvoření této nové formy odborů je vlastně reakce na přetížené a vystresované zaměstnance, kteří kvůli pracovnímu stresu podávají nižší výkony a stres z práce přenáší dále na své rodiny. Vše bude fungovat na principu ochrany identity, tedy že zaměstnavatel se nedozví jméno člena bez jeho souhlasu.

Napsat komentář