Najít kvalitního odborníka je obtížné, firmy si je vychovávají samy

Najít v dnešní době kvalitní zaměstnance je pro firmy stále obtížnější a tento problém se neustále prohlubuje. Platí to i pro hledání technicky odborné pracovní síly. Firmy si proto zakládají vlastní akademie, nabízejí stáže a absolventy, kteří mají čerstvě ukončené vzdělání, si dovzdělávají samy, což je v současnosti nejschůdnější cesta k tomu, jak získat schopné mladé zaměstnance. Je to dáno i tím, že počet studentů středních odborných škol klesl o více než padesát tisíc a vývoj nenaznačuje, že by se to v nejbližších letech mělo zvrátit.

Čerstvým absolventům chybí hlavně praxe v oboru, kterou může doložit jen čtvrtina absolventů.

Výrobní společnosti, kterým se nedostává především technických pracovníků, jsou při výchově budoucích odborníků nejaktivnější. Pozadu za nimi nezůstávají ani IT firmy, banky nebo poradenské firmy. Studenti v jejich vzdělávacích a rozvojových programech získají praxi, seznámí se s předpisy a příslušnou administrativou, poznají firemní kulturu i své budoucí kolegy. Na odborné praxi či letních brigádách si mohou také přivydělat. Díky těmto programům firmy přijímají po ukončení studia vysoké procento jejich absolventů a nezůstávají jim tak neobsazená místa po pracovnících, kteří odcházejí do důchodu. Po nástupu do zaměstnání tito pracovníci projdou vstupním programem, ve kterém získají zkušenosti z různých částí provozu firmy.

Některé firmy spolupracují přímo s vysokými školami, které nabízejí technické obory. Tyto společnosti přímo zadávají studentům témata diplomových prací. Studenti se tak vyhnou planému teoretizovaní a jejich diplomové práce se dotýkají přímo praxe. Pokud je diplomová práce na vysoké úrovni a pro firmu použitelná i v praxi, může student získat pracovní místo jen na jejím základě, bez náročného několikahodinového výběrového řízení, které je jinak v těchto firmách standardní.

Napsat komentář