Máte jasno ve vzdělávací politice EU?

V dnešní době se vysoké procento vzdělávání ve firmách řeší prostřednictvím takzvaných dotací. Ale víte, o co přesně jde a o jaké dotační fondy se jedná v případě vzdělávání?

K naplnění cílů vzdělávací politiky členských států  byly již v počátcích existence EU vytvořeny příslušné nástroje. Nejstarším nástrojem je Evropský sociální fond, hlavní a největší evrop­ský fond pro potřeby lidských zdrojů. ESF se později spolu s dalšími třemi fondy stal součástí tzv. strukturálních fondů (SF).

Vedle strukturálních fondů vznikly v 80. letech tzv. komunitární programy, které jsou zacíleny více na evropský rozměr a mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání.

Všechny tyto nástroje pomáhají v cyklu tzv. progra­mových období, která jsou šestiletá. Pro každé období jsou Evropskou komisí vypsána specifická pravidla čerpání, cíle a priority. Nyní se nacházíme v období 2014-2020.

Evropský sociální fond

ESF je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie a je hlavním nástrojem finanční podpory lidských zdrojů v EU. Zajišťuje systematickou podporu aktivit, které směřují ke zlepšení perspektiv lidí při hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. ESF se snaží podporovat zaměstnatelnost, podnikání, rovné příležitosti a investuje do lidských zdrojů.  

Je to právě ESF, který vám umožňuje získat novou kvalifikaci prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. Stačí si vybrat. Některé z nich najdete na stránkách http://alavia.cz/kurzy-a-skoleni/akreditovane-rekvalifikacni-kurzy/

Napsat komentář