slide


Cíl vzdělávání

Získat základní informace o problematice včetně přehledu současně platných předpisů.

Seznámit se s platnou právní úpravou BOZP.

Seznámit o povinnostech zaměstnavatelů a vedoucích zaměstnanců, právy a povinnostmi zaměstnanců a jejich zástupců.

Pochopit význam spolupráce a součinnosti všech zainteresovaných osob, případně subjektů, která může přinést zlepšení stavu BOZP pro firmu.

Základní dokumentace BOZP.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

V současné době není plně doceněn význam BOZP a mnoho zaměstnavatelů, firem a podniků tuto problematiku podceňují, nevnímají, že prováděním svých pracovních činností vykonávají zároveň činnosti, k nimž jsou potřebné znalosti, případně způsobilost. Seminář poskytne základní informace k BOZP včetně přehledu současně platných předpisů.

Cena

1 250 Kč

Lektor

Pavla Polášková

Datum

31. 5. 2019

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka